Diadroms ägarspridning fulltecknad

I den avslutade ägarspridningen i Diadrom Holding AB (publ) tecknades 1 613 300 aktier fördelade på 694 teckningsanmälningar, vilket innebär att grunderbjudandet om 1 000 000 aktier fulltecknades samt att 613 300 aktier av 700 000 i övertilldelningsoptionen utnyttjades.

 

Styrelsen har tillsammans med de säljande aktieägarna den 18 maj 2017 beslutat om tilldelning. Priset per aktie har fastställts till 12.85 kr, vilket är 8 procent lägre än den volymvägda snittkursen under teckningsperioden 4-17 maj 2017. Likviddag för tilldelade aktier är den 23 maj 2017.

 

Syftet med ägarspridningen var att öka Diadroms aktieägarbas och därmed ge förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Huvudägarna i Diadrom gick därför samman för att erbjuda en lika stor andel (pro rata) av sitt ägande för försäljning enligt villkoren i erbjudandet för ägarspridningen. Ägarspridningen gav ingen utspädningseffekt för existerande aktieägare i Diadrom.

 

De sex största aktiva ägarna hade innan ägarspridningen 71 % av aktierna. Denna siffra är nu 49 %, och ”free floaten” har ökat från 29 % till 51 %.

 

”Vi är glada och stolta över det stora intresset från investerarna och vår förhoppning är naturligtvis att ägarspridningen skall vara positiv för bolaget i framtiden”, säger Henrik Fagrell VD i Diadrom.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

Göteborg den 18 maj 2017

 

Henrik Fagrell

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19

413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är listat på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 17.35

Share this post on social media