Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt.

Share this post on social media