Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 4 (oktober – december) 2016

 • Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning med 0,8 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 (10,2) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 2,2 (1,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,0) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,23 (0,14) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 46 st vilket är 4 fler än senaste kvartalsslut men 1 st färre än vid motsvarande tid föregående år.

Helåret 2016 (januari – december)

 • Omsättningen uppgick till 46,5 (45,9) Mkr, en ökning med 0,6 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,1 (5,2) Mkr en ökning med 1,9 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (11,3) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 7,1 (5,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (4,0) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,75 (0,55) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 46 (47) st

Händelser efter periodens utgång

 • Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 16 mars 2017 en utdelning om 0,75 (0,70) kr per aktie

År 2016 i korthet

Vi är i början av en otroligt spännande tid. Diadrom befinner sig mitt i den transformativa situation som håller på att förändra fordonsindustrin inifrån då vi har ett starkt visionärt automotivkluster precis på vår bakgård. Därtill gör vi alltmer uppdrag för stora internationella underleverantörer till automotivsektorn. För att det inte ska råda någon tvekan om vår hemvist när vi träffar nya kunder och andra intressenter har vi valt att förfina vår vision till att vi skall vara ett allmänt känt specialistföretag inom Diagnostik av just Autotech.

För Diadrom inleddes året av utmaningar till följd av stora projektomställningar. Från mitten av andra kvartalet stabiliserades dock beläggningsläget medan efterfrågan var stark, något som vi ser gäller även in i det nya året. Resultat och omsättning för helåret blev därmed bättre än föregående år. En utmaning för Diadrom är att det är stor konkurrens om kvalificerad personal. Den utmaningen blir inte mindre av att Diadrom är ett specialistföretag inom det så heta området Autotech. Vi har under året tagit ett helhetsgrepp på personalfrågor och rekrytering för att säkerställa att vi står mer konkurrenskraftiga i den här tuffa miljön och att vår extremt kompetenta personal uppskattar att arbeta hos Diadrom.

Året 2016 var verkligen ett tongivande år inom Autotech då idéer och visioner materialiserades i en rasande fart runt om i världen. Glädjande nog gällde detta även Göteborg, där Volvo Person-vagnar utöver stark tillväxt och resultat visade upp många tekniska framsteg och innovationer i världsklass. I Geely-familjen offentliggjordes det nya märket Lynk & Co – en bil med ett ban-brytande upplägg för ägande, service, och ”car sharing”. För den första modellen av Lynk & Co har utvecklingen styrts och till stor del genomförts i Västsverige. Elbilstillverkaren NEVS har också en mycket spännande resa framför sig när de nu är rustade med spännande teknik och produktionslicens i Kina. Volvokoncernen har förstås en enorm innovationskraft med sitt breda sortiment av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Särskilt varmt om hjärtat håller vi Volvo Penta som ideligen lyckas hålla sig framför konkurrenterna genom vassa innovationer. Sist men inte minst, har vi Scanias lansering av en ny lastbilsplattform som kommer att utgöra basen för deras nyutveckling under lång tid.

Sammantaget gör utvecklingen under 2016 att vi ser ljust på framtiden.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser i verksamheten hittills 2017 finns att rapportera.

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 16 mars 2017 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med en ordinarie utdelning om 0,60 (0,45) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,15 (0,25) kr per aktie, totalt 0,75 kr per aktie (föregående år 0,70 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning för 2016 publiceras den 3 mars 2017 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Önskas ett eget exemplar av årsredovisningen skicka ett mail till info@diadrom.se med adressuppgifter.

Årsstämma är planerad till 16 mars 2017 kl 15.00 (se separat kallelse 15 februari 2017).

Delårsrapport perioden januari – mars 2017 publiceras den 21 april 2017.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.parnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

För fullständig rapport se Investor Relation eller tryck här.

Göteborg den 17 februari 2017

 

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10

Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Share this post on social media