Delårsrapport perioden januari – juni 2014

Kvartal 2 (april – juni) 2014

 • Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 1,6 (3,0) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (19,1) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 1,6 (3,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,17 (0,33) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång är 56 st vilket är 1 färre än senaste kvartalsslut och 2 st färre än motsvarande tid föregående år

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2014

 • Omsättningen uppgick till 27,6 (31,5) Mkr, en minskning med 3,9 Mkr eller 12,6 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,8 Mkr till 4,4 (7,2) Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 (23,0) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 4,5 (7,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (5,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,48 (0,78) kr. För helåret 2013 uppgick vinst per aktie till 1,03 kr
 • Årsstämma genomfördes den 20 mars där en utdelning om 1,40 kr per aktie, totalt         10.194.296 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 28 mars 2014

Perioden i sammandrag (januari – juni 2014)

Det första halvåret präglades av återhållsamhet hos flera stora kunder, vilket har lett till lägre beläggning och prispress. Vår verksamhet i Mälardalen är fortsatt i sin etableringsfas med svaga resultat. Detta innebar att periodens omsättning och resultat blev lägre än för motsvarande period förra året.

Vår produkt Diag Studio® är en viktig del i företagets utveckling att nå nya kunder samt komplettera vår konsultaffär. Diag Studio® innehåller funktioner som kan paketeras och kompletteras för att möta olika kunders behov. Genom att återanvända en stor mängd funktioner kan Diadrom erbjuda skräddarsydda diagnostiksystem med hög leveransprecision och kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Under perioden har arbetet med Diag Studio® varit intensivt med en viktig leverans till en kund inom fordonsindustrin (pressrelease 2014-04-16).

Den nya affären mot Renova är en annan betydelsefull del i Diadroms utveckling att leverera komplexa projekt baserad på vår kunskap inom fordon och diagnostik (pressrelease 2014-06-10). Affären med Renova är baserad på produkten TCS från finska Ecomond som är ett mjukvarubolag som verkar inom telematik och logistik. Tillsammans med Ecomond som partner finns goda förutsättningar att ta fler affärer med nya typer av kunder för Diadrom.

Vi bedömer fortsatt att området diagnostik kommer att växa under lång tid framöver. Det är dock svårt att förutspå marknadens utveckling i det korta perspektivet. Den osäkerhet i efterfrågan som gällt under det första halvåret verkar fortsatt hålla i sig.

Årsstämma

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

För fullständig rapport se Investor Relation – Rapporter eller tryckhär.

Share this post on social media