Delårsrapport perioden januari – mars 2013

Kvartal 1

• Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent
• Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,0) Mkr
• Vinst per aktie uppgick till 0,46 (0,41) kr
• Årsstämma genomfördes den 21 mars där en utdelning om 1,00 kr per aktie, totalt 7.281.640 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 2 april 2013.
• Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är 3 st fler än vid senaste kvartalsslut och 2 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Perioden i sammandrag (januari – mars 2013)

Det första kvartalet 2013 har präglats av stabil efterfrågan på våra tjänster och vi har haft hög beläggning i vår konsultverksamhet. Vi har under kvartalet växt med viss försiktighet. Resultatet (4,3 mkr) är det bästa i Diadroms historia för ett enskilt kvartal men vi ser gärna att vår utveckling bedöms över en längre tidsperiod.

Under kvartalet har arbetet fortsatt med att utveckla vår affär i Mälardalen. Vi har av den anledningen etablerat ett kontor i Västerås och under kommande kvartal tillträder en lokal chef för verksamheten i Mälardalen. Den lokala chefen kommer att ha ansvar för att utveckla vår verksamhet i regionen och kommer även att ingå i Diadroms ledningsgrupp. För att vi ska lyckas i Mälardalen kommer det krävas att vi kan erbjuda lokalanställd personal med nischkompetens inom diagnostik samt med kunskap om våra arbetsmetoder och kärnvärden. Det kommer att ta tid att utveckla detta men samtidigt ge positiva effekter långsiktigt och vi tror på organisk tillväxt.

Utvecklingen av kundrelationer tar oss allt oftare utomlands och involverar allt mer erbjudanden som kretsar kring vår produkt DiagStudio. Vår produkt är primärt avsedd för medelstora bolag inom t.ex. fordonsindustrin men vi får ett gott mottagande även i andra marknadssegment vilket naturligtvis är positivt inför framtiden.

Årsstämma

Den 21 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2013-03-21).

För fullständig rapport se Investor Relations – Rapporter

 

Share this post on social media