Diadrom får kinesisk order inom Autotech

Göteborg 2017-08-21

Diadrom får kinesisk order inom Autotech

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande mjukvaru- och systemleverantör med egna produkter inom diagnostik av Autotech, fick idag en order på ett projekt att utveckla, verifiera och förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik.

 

Ordern innehåller dessutom en licens på bolagets egen produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner för fordon.

 

Ordern kommer från en kinesisk underleverantör till fordonsindustrin, med verksamhet globalt.

 

”Diadrom har genom åren arbetat med många produkter avsedda för den kinesiska marknaden. Denna affär är den första som går direkt mot en kinesisk fordonsunderleverantör. Vi ser att detta banar vägen för fler affärsmöjligheter i Kina”, säger Henrik Fagrell, VD, Diadrom.

 

Ordervärdet uppgår till närmare 2,4 Mkr och sträcker sig till slutet av 2018.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.parnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

Göteborg den 21 augusti 2017

 

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: +46 31 774 11 00, Fax: +46 31 774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon +46 733 31 11 10.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH). www.diadrom.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 08.00

Share this post on social media