Diadrom får order från Scania på expertkonsultation för ny generation av kommunikationsramverk

Diadrom får order från Scania på expertkonsultation för ny generation av kommunikationsramverk

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Scania CV AB.

Ordern avser expertkonsultation inom nästa generations nätverkskommunikation och diagnostik i fordon.

”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech till OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin. Vi är väldigt stolta att få hjälpa Scania och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

Värdet på ordern är inte signifikant i detta skede, men ledningen i Diadrom bedömer att uppdraget är strategiskt viktigt.

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:


Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 13,
Viktor Eliasson, vice VD & Försäljningsdirektör Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 15.

Om Diadrom Holding AB


Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-01-15 15:15 CET.

Om Scania


Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången mot ett hållbart transportsystem. Under 2019 levererade vi 91.700 lastbilar, 7.800 bussar samt 10.200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till över 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är nu verksamt i mer än 100 länder och sysselsätter cirka 51.000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och Indien. Produktionen sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Share this post on social media