Diadrom får order på Diadrom Dolphin från världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet

Göteborg den 5 oktober 2018

Diadrom får order på Diadrom Dolphin från världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet

 

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), och ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en världsledande underleverantör av fordonssystem för aktiv säkerhet. Ordern avser ett utvecklingsprojekt så väl som licens på bolagets egna produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner till fordon.

 

Diadrom Dolphin kommer att användas på kundens flera utvecklingscenter världen över och utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta är för att stödja kundens arbete med DevOps och Continuous integration. Diadrom känner av en generellt ökad efterfrågan inom detta område.

 

”Avancerade system för aktiv säkerhet och autonom förarassistans ökar systemkomplexiteten radikalt. Diadrom Dolphin effektiviserar verifieringsprocessen med upp till 90 % jämfört med konventionella verifieringsmetoder. För säkerhetskritiska och komplexa Autotech-applikationer, såsom nästa generations AD- och ADAS-system, erbjuder Diadrom Dolphin en effektiv och flexibel verifieringslösning.” säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom.

 

Det samlade ordervärdet uppgår till strax över 2,2 MSEK för 2018.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 5 oktober 2018

 

Henrik Fagrell

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl. 17:35 CET.

Share this post on social media