Diadrom får order på produkten Diadrom Autotech Bootloader från en världsledande underleverantör av Head-Up-Displays för fordonsindustrin

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en världsledande underleverantör inom utveckling och tillverkning av head-up-displays (HUD). Ordern avser ett utvecklingsprojekt så väl som licens på bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB).

 

DAB är en flexibel bootloader speciellt framtagen för tillämpningar inom Autotech och för att möta de höga krav som industrin och inte minst OEM:er utvecklat. DAB har utvecklats internt och i kundprojekt under flera år. Affären är bolagets första licensaffär på DAB och markerar det kommersiella genombrottet för ytterligare en av bolagets produkter inom Autotech.

 

”För säkerhetskritiska och komplexa Autotech-applikationer, erbjuder Diadrom idag flera kompletterande produkter till OEM:er och underleverantörer. Vi är väldigt stolta att få hjälpa kunden med produkten DAB och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

 

Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 8 maj 2019

 

Carl Johan Andersson

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19

413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Om Diadrom

 Diadrom är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 15:30.

Pressrelease Diadrom DAB 20190508

Share this post on social media