Diadrom har erhållit en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS)

Diadrom har erhållit en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS)

 

Diadrom Systems AB, ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Semcon för att leverera ett utvecklingsteam till ett projekt som avser en aktiv säkerhetsmodul till en av världens ledande aktörer inom Transport as a Service (TaaS). Därtill tecknar Semcon ett antal licenser på Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Systems AB är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ).

 

Diadrom Dolphin kommer att användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta för att stödja och effektivisera kundens arbete med DevOps och Continuous integration (CI).

 

“På Semcon utvecklar vi mjukvara för avancerade autonoma lösningar. Vi har valt Diadrom och deras verktyg Diadrom Dolphin som en av våra partners i projektet eftersom de lever upp till de höga krav vi ställer inom vår utveckling av avancerad mjukvara för autonoma produkter” säger Erik Sandström, Manager Software Development, Semcon.

 

”Diadroms fokus inom Autotech kan delas in i två kategorier: Life Cycle Management Systems (LCMS) och Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) där Diadrom idag erbjuder tjänster och kompletterande produkter till biltillverkare och underleverantörer. Vi är väldigt stolta att få hjälpa kunden med vår expertis inom diagnostik av Autotech och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

 

Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 18 juni 2019

 

Carl Johan Andersson
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676–4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00
Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Om Diadrom

Diadrom är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

 

Om Semcon

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Semcon är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker SEMC). www.semcon.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 16:00.

Share this post on social media