Diadrom Software inleder samarbete med Intland Software

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har idag tecknat ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH som konsult- och teknisk partner för deras codeBeamer  Application Lifecycle Management (ALM) plattform.

Det tekniska partnerskapet kommer att omfatta implementering av codeBeamer-applikationsstöd i testautomationsverktyget Diadrom Dolphin. Detta kommer att hjälpa våra kunder att koppla tester och valideringar till deras krav och att få fullständig spårbarhet under hela utvecklingsprocessen för produkter för inbyggda system.

 

Dessutom kommer Diadrom att använda codeBeamer i utvecklingsprocessen för våra produkter inom inbyggda system; Diadrom Autotech Bootloader och Diadrom Diagnostic Communication Stack

 

Diadrom Software kommer också att vara en certifierad partner i Intland Software-ekosystemet, för att bistå Intland Software med att utvidga sin räckvidd, tillhandahålla support och tjänster för sina produkter och Diadrom-produkter.

 

”På Diadrom Software strävar vi kontinuerligt efter att höja kvalitete och säkerhet på våra produkter och processer. Eftersom inbyggd mjukvara i moderna fordon blir alltmer avancerad, är det ett stort krav på att utvecklingsprocessen ska vara både flexibel och samtidigt välstrukturerad. Behovet av ett modernt ALM-system är avgörande i denna aspekt. Partnerskapet med Intland Software kommer att hjälpa oss och våra kunder i detta arbete samt underlätta framstegen inom ASPICE och ISO26262. ” – Jonas Hellberg, Head of Product Development, Diadrom Software

 

“Våra partners tekniska kompetens är nyckeln till att driva våra kunders framgång. Diadrom och Intland Software etablerade sitt partnerskap för att stärka närvaron hos båda företagen inom fordonsindustrin i den skandinaviska regionen. Integrationen av codeBeamer ALM och Diadrom Dolphin ger ett utmärkt tillfälle att främja nytta och tekniska fördelarna med att sömlöst koppla samman testautomatiseringsresultat och bedömning av produktkvalite.” – Reka Moksony, Head of Partner Alliances, INTLAND SOFTWARE GmbH.

 

”Diadrom arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten och säkerheten i våra produkter och processer relaterade till säkerhetskritiska och komplexa Autotech-applikationer. Vi är mycket stolta över att vara en partner med Intland och hoppas på ett långt och produktivt samarbete, ”- Carl Johan Andersson, VD, Diadrom Holding AB

 

Ledningen i Diadrom bedömer att partnerskapet är strategiskt viktig.

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 13,
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

Om Diadrom Holding AB
Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  ww.diadrom.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified  Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Denna information är sådan information som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020, kl 14:00.

Share this post on social media