Diadrom tecknar betydande licensavtal på Diag Studio®

Diadrom har tecknat ett licensavtal med en kund inom fordonsindustrin baserat på sin produkt Diag Studio® till ett totalt ordervärde inklusive anpassning och integration om ca 3 mkr. Detta är Diadroms största produktaffär hittills.

”Det känns fantastiskt inspirerande att kunna offentliggöra vår första stora produktaffär. Vi har som mål att öka vår produktaffär och vi har naturligtvis förhoppningar om att göra fler liknande affärer i framtiden”, säger VD Henrik Fagrell.

Produkter i allmänhet blir allt mer digitaliserade och kräver därför i allt större omfattning diagnostiksystem för bl.a. reparation och underhåll. Denna trend gör att marknaden för diagnostik växer långsiktigt.

Diag Studio® innehåller funktioner som kan paketeras och kompletteras för att möta olika kunders behov. Genom att återanvända en stor mängd funktioner kan Diadrom erbjuda skräddarsydda diagnostiksystem med hög leveransprecision och kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

”Vi har utvecklat Diag Studio® under lång tid och använt produktens olika komponenter i flera olika kundprojekt. Nu har vi tagit nästa steg och paketerat Diag Studio för att matcha kunder med olika behov, allt från mindre bolag med enklare produkter till storbolag med mycket tekniskt avancerade produkter. Diag Studio® innehåller en mycket omfattande mängd funktioner som kan paketeras och kompletteras för att möta olika behov. På så vis kan kunden genom att utgå ifrån Diag Studio, erhålla ett diagnostisk system med mycket hög kvalitet till en väsentligt lägre risk och kostnad än vid nyutveckling” säger VD Henrik Fagrell.

Göteborg den 16 april 2014

Henrik Fagrell, VD
Diadrom Holding AB(publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor kontakta Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

Share this post on social media