Diadrom tecknar ramavtal med en världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal för att leverera ingenjörstjänster till en världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet. Ramavtalet löper till och med 2022 och avser tjänster i Sverige inom diagnostik av Autotech.

 

”Diadroms fokus inom Autotech kan delas in i två kategorier: Life Cycle Management Systems (LCMS) och Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) där Diadrom idag erbjuder tjänster och kompletterande produkter till biltillverkare och underleverantörer. Vi är väldigt stolta att få hjälpa kunden med vår expertis inom diagnostik av Autotech och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

 

Ledningen i Diadrom bedömer att avtalet är strategiskt viktigt.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 9 maj 2019

 

Carl Johan Andersson
Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676–4857
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00
Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Om Diadrom

Diadrom är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 12:00.

Share this post on social media