DIADROM verkställer uppsägningar efter avslutade fackliga förhandlingar

DIADROM verkställer uppsägningar efter avslutade fackliga förhandlingar

 

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), och dess dotterbolag, har idag avslutat MBL förhandlingen med de fackliga representanterna och verkställer därmed uppsägningar av femton (15) medarbetare. Snittuppsägningstiden är två (2) månader där majoriteten av anställningarna kommer att upphöra i kvartal 2 och kvartal 3 där den totala kostnadsbesparingen bedöms bli cirka 3,5 MSEK på årsbasis

 

Bakgrunden till uppsägningarna är att Bolagets ledning meddelade den 24 mars om beslutet att varsla 25 tjänster om uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av COVID-19, se pressmeddelande från den 24 mars 2020.

 

”Diskussionerna med fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer har genom förhandlingarna präglats av en god samsyn av nuvarande läge och denna åtgärd ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya situationen.” säger VD Carl Johan Andersson, som också meddelar att Bolagets inriktning av diagnostik av Autotech kommer att vara oförändrad.

 

De fackliga förhandlingarna är nu avslutade och uppsägningar kommer att genomföras den 19 maj för totalt femton medarbetare.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 19 maj 2020

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676–4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 16:30.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  www.diadrom.se

Share this post on social media