Kommuniké årsstämma 2016 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)