Delårsrapport januari – mars 2015

Diadrom har idag beslutat senarelägga publiceringen av delårsrapport januari – mars 2015 från 17 april till 30 april 2015.

Göteborg 15 april 2015