Delårsrapport perioden januari-september 2011 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 3 (juli-september) 2011

* Omsättningen ökade med 32 procent till 10,1 (7,6) Mkr
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,9 Mkr (51 %) och uppgick till 2,6 (1,7) Mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 25,3 (22,2) procent
* Resultat före skatt uppgick till 2,6 (1,7) Mkr
* Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,2) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,26 (0,17) kr
* Antalet anställda vid periodens utgång är 52 st vilket är 2 st fler än vid senaste kvartalsslut och 9 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

 

Kvartal 1-3 (januari – september) 2011

* Omsättningen uppgick till 34,0 (22,6) Mkr, en ökning med 11,4 Mkr eller 51 procent
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,7 Mkr till 7,1 (4,4) Mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 (19,6) procent
* Resultat före skatt uppgick till 7,2 (4,4) Mkr
* Resultat efter schablonskatt uppgick till 5,3 (3,3) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,72 (0,45) kr. För helåret 2010 uppgick vinst per aktie till 0,78 kr

 

Perioden i sammandrag (januari – september 2011)

Marknadens utveckling

Våra största kunder fortsätter att investera och vi har ännu inte sett några tecken på avmattning på marknaden. Vi räknar dock med att tillväxten i ekonomin generellt blir lägre de kommande åren men att marknaden för vår nisch, diagnostik, kommer även fortsatt ha god tillväxt. Vi fortsätter att expandera men med viss försiktighet.

Andelen åtaganden till fastpris som genomförs med vårt kontor som bas har ökat den senaste tiden. Förutsättningarna är goda att organisera dessa projekt effektivt och tydliggöra kundvärden och kvalitet.

 

Mälardalen

I Mälardalen har vi anställt tre personer som arbetar i projekt i området. Vi har för avsikt att fortsätta rekryteringen och kommer att lägga stor kraft på nyetableringen i regionen under hösten och vintern.

 

Produkt: Affär inom försvarsindustrin

Vi har lanserat produkten Diag Studio och gjort vår första affär. Kunden är försvarskoncernen Saab AB, affärsområde Dynamics. Baserat på Diag Studio har vi utvecklat ett diagnostiksystem som används tillsammans med den nya generationen av Saabs framgångsrika produkt Robotsystem 70.

Vårt fokusområde diagnostik utvecklas uthålligt och långsiktigt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Det leder till ett behov av diagnostik och att fler bolag står inför utmaningar som vi har lösningar på. Diag Studio gör det enklare att ta fram diagnostiklösningar och vi tror att det kommer leda till att vi kan skapa fler kundrelationer inom fler segment.

 

Nytt avtal med Volvo Personvagnar

Diadrom har träffat ett avtal med Volvo Personvagnar AB angående leverans av IT-relaterade tjänster inom diagnostik. Avtalet är globalt och gäller tills vidare samt kompletterar vårt befintliga avtal inom affärs- och teknikutveckling.

 

(För fullständig rapport se bifogad fil)

 

Eyer Fondkommission AB (telefon +46 31 761 22 30 alt. www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 19 oktober 2011

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

 

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: +46 31 774 11 00, Fax: +46 31 774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon +46 733 31 11 10.