DIADROM: DIADROM FÅR ORDER AV SAAB AUTOMOBILE

Saab Automobile AB har valt att beställa ett utvecklingsuppdrag av Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ). Uppdraget avser utveckling av mjukvara. Affären är den första mellan Diadrom och Saab Automobile. Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.
”Vi har arbetat hårt med att rikta vårt erbjudande till nya kunder och det är mycket tillfredställande att det ger resultat. Vår starka nisch och höga kvalitet har borgat för affären och vi ser fram emot att börja samarbeta med Saab Automobile”, säger VD Henrik Fagrell.

Diagnostik och telematik har under de senaste 15 åren blivit strategiska områden för alla bolag inom fordonsindustrin. Sedan några år tillbaka tillämpas diagnostik och telematik allt mer även inom andra industrier där de på sikt kommer att spela lika stor roll som inom fordonsindustrin. Diadroms mål är att genom fokus, långsiktighet och hög kvalité rida på den utvecklingen och vara en ledande leverantör på diagnostik- och telematikmarknaden.Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 alt. www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 14 februari 2011 

Henrik Fagrell, VD 
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

Om Diadrom
Diadrom Holding AB (publ) är en ledande specialistkonsult inom diagnostik, telematik och virtual manufacturing. Bolaget är listat på First North.