DIADROM: DIADROM TECKNAR NYTT RAMAVTAL MED AB VOLVO

Diadrom Holding AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Diadrom Systems AB tecknat ett nytt ramavtal för att fortsätta leverera konsulttjänster till AB Volvo.
”Den teknologiska utvecklingen inom fordonsindustrin är mycket stark och AB Volvo är en ledande aktör på marknaden. Vi är mycket stolta och glada över att teckna ett nytt ramavtal med AB Volvo. Min övertygelse är att vår starka nisch och höga kvalitet varit helt avgörande. Under de senaste åren har AB Volvo varit en av våra viktigaste kunder och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete”, säger VD Henrik Fagrell. 

Diagnostik och telematik har under de senaste 15 åren blivit strategiska områden för alla bolag inom fordonsindustrin. Sedan några år tillbaka tillämpas diagnostik och telematik allt mer även inom andra industrier där de på sikt kommer att spela lika stor roll som inom fordonsindustrin. Diadroms mål är att genom fokus, långsiktighet och hög kvalité rida på den utvecklingen och vara en ledande leverantör på diagnostik- och telematikmarknaden.Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 alt. www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 16 februari 2011 

Henrik Fagrell, VD 
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.Om Diadrom

Diadrom Holding AB (publ) är en ledande specialistkonsult inom diagnostik, telematik och virtual manufacturing. Bolaget är listat på First North.