Diadrom erhåller order på närmare 5 MSEK

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande mjukvaru- och systemleverantör med egna produkter inom diagnostik av Autotech, fick idag en order om att utveckla en centralenhet för diagnostik av avancerade produkter.

Ordern kommer från ett internationellt företag som verkar utanför fordonsindustrin. Ordervärdet uppgår till närmare 5 MSEK och kommer att levereras i etapper under 2017 och 2018.

Diadrom har helhetsansvar för utvecklingsprojektet och anlitar SETEK Elektronik AB som partner för utvecklingen av hårdvarudelen. Mjukvarufunktionerna kommer att utvecklas av Diadrom och verifieras med hjälp av produkten Dolphin.

"Det är glädjande att se att vår kunskap inom diagnostisk av Autotech även uppmärksammas utanför fordonssektorn, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter", säger Henrik Fagrell, VD, Diadrom.

"Vi har i många år arbetat tillsammans med Diadrom, och detta projekt är ännu ett kvitto på konkurrenskraften i vårt samarbete", säger Hans Richert, VD SETEK Elektronik AB.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 16 juni 2017