Diadrom får en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
 
Ordern avser expertkonsultation för vidareutveckling av ett produktionsnära system.  
 
”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech. Det innefattar utveckling av inbyggd mjukvara, men även mjukvaruutveckling av IT-system kopplat till lifecycle management. Här är vår expertis och långa erfarenhet mycket relevant och applicerbar för kunden och vi är mycket stolta över att få detta uppdrag och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.
 
Värdet på ordern, ca 100 000 SEK, är inte signifikant i detta skede men ledningen i Diadrom bedömer att uppdraget är strategiskt viktigt.