Diadrom får kinesisk order inom Autotech

Göteborg 2017-08-21

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande mjukvaru- och systemleverantör med egna produkter inom diagnostik av Autotech, fick idag en order på ett projekt att utveckla, verifiera och förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik.

Ordern innehåller dessutom en licens på bolagets egen produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner för fordon.

Ordern kommer från en kinesisk underleverantör till fordonsindustrin, med verksamhet globalt.

"Diadrom har genom åren arbetat med många produkter avsedda för den kinesiska marknaden. Denna affär är den första som går direkt mot en kinesisk fordonsunderleverantör. Vi ser att detta banar vägen för fler affärsmöjligheter i Kina", säger Henrik Fagrell, VD, Diadrom.

Ordervärdet uppgår till närmare 2,4 Mkr och sträcker sig till slutet av 2018.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.parnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 21 augusti 2017

Henrik Fagrell, VD