Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande konsult- och systemleverantör inom diagnostik av Autotech, fick idag en order på ett utvecklingsprojekt som dessutom innehåller en licens på bolagets egna produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner till fordon.

"Antalet mjukvarubaserade funktioner har stadigt ökade de senaste åren i hela fordonssektorn. Den snabbaste ökningen är inom infotainmentsystem för personbilar. Automatiserad verifiering är ett måste för att säkra kvaliteten över produktens livslängd i dagens höga utvecklingstempo. Ökning av säkerhetskritiska funktioner, så som självkörning, spär på behovet ytterligare.", säger Henrik Fagrell, VD, Diadrom.

Ordern kommer från en global underleverantör till fordonsindustrin med asiatiskt ursprung. Ordervärdet uppgår till närmare 1 MSEK och kommer att leverans under kvartal 2, 2017.

Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.parnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 3 april 2017

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)