Diadrom har erhållit en order från Lynk & Co på ett utvecklingsteam samt licens på Diadrom DiagStudio för att utveckling av diagnostiktjänster

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Lynk & Co International AB.

Ordern avser ett utvecklingsteam, samt licens för rättighet att återanvända funktionalitet av Diadrom DiagStudio, för att tillsammans med Lynk & Co utveckla nya diagnostiktjänster.

Värdet på ordern är totalt på ca 3 MSEK och gäller året ut och ledningen i Diadrom bedömer att uppdraget är strategiskt viktigt.

Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech till OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin. Vi är väldigt stolta att få hjälpa Lynk&Co med vårt kunnande inom diagnostik samt med återanvändning av funktionalitet från Diadrom DiagStudio för att utveckla deras diagnostiktjänster.” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.