Diadrom har erhållit en order på en förstudie för Diadrom Dolphin

Ordern avser en förstudie, på ca 100 000 SEK, för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta för att stödja och effektivisera kundens arbete med DevOps och Continuous integration (CI).

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en global fordonstillverkare som är världsledande inom säkerhetsteknik och innovation.

Ordern avser en förstudie, på ca 100 000 SEK, för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta för att stödja och effektivisera kundens arbete med DevOps och Continuous integration (CI).

Diadrom Dolphin är ett mjukvaruverktyg för automatisk test och verifiering av inbyggda system. Med Diadrom Dolphin kan test och verifiering av säkerhetskritiska system, så som centrala system i ett fordon, effektiviseras med så mycket som 20% och korta ned utvecklingscykler och därmed spara betydande summor pengar för användaren.

Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech till OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin. Det innefattar utveckling av inbyggd mjukvara, men även mjukvaruutveckling av IT-system kopplat till lifecycle management. Här är vår expertis och långa erfarenhet mycket relevant och applicerbar för kunden och vi är mycket stolta över att få detta uppdrag och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

Värdet på ordern, ca 100 000 SEK, är inte signifikant i detta skede men ledningen i Diadrom bedömer att uppdraget är strategiskt viktigt.