Diadrom har idag fått den största enskilda ordern i Diadroms historia med ett ordervärde om 7,3 MSEK.

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en befintlig kund som är en världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.

Ordern med ett värde på 7,3 MSEK som kommer att pågå fram till årsskiftet, är den största enskilda ordern i bolagets historia och avser en längre förlängning och upprampning av ett redan pågående projekt inom området inbyggd mjukvara, produktkonfiguration och life cycle management.

”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech. Det innefattar utveckling av inbyggd mjukvara, men även mjukvaruutveckling av IT-system kopplat till life cycle management. Här är vår expertis inom diagnostik mycket relevant och applicerbar för kunden. Vi är mycket stolta över att få fortsatt förtroende och hoppas på ett långt produktivt samarbete.” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.