Diadrom har idag fått en order med ett värde på upp till 16,5 miljoner kronor inklusive tilläggsoptioner

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvaruföretag inom diagnostik av Autotech. Diadrom Systems AB har idag fått en order på ett arbetspaket från en av världens ledande leverantörer av hållbara transport- och infrastrukturlösningar med ett totalt ordervärde inklusive tilläggsoptioner på 16,5miljoner kronor.
Ordern, som inklusive alla tilläggsoptioner omfattar 16,5 miljoner kronor, sträcker sig till slutet av år 2022 och är den största ordern i företagets historia. Ordern avser en förlängning och upptrappning av ett redan pågående samarbete, som omfattar olika diagnostisklösningar avsedda för eftermarknaden.

”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech. Våra erbjudanden omfattar ett utbud av produkter, utveckling av inbyggda mjukvarulösningar samt mjukvaruutveckling av IT-lösningar kopplade till hantering av avancerade produkters livscykel. Vi är mycket stolta över att ha fått förnyat förtroende från en av de ledande globala leverantörerna inom transport- och infrastrukturlösningar, och hoppas på ett långt produktivt samarbete.” säger Carl Johan Andersson, VD Diadrom.