Diadrom har tecknat ett ramavtal med HaleyTek

Diadrom Systems AB*, som är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek.

Ramavtalet avser tjänster i Sverige inom diagnostik av Autotech.

Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech till OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin. Det innefattar utveckling av inbyggd mjukvara, men även mjukvaruutveckling av IT-system kopplat till lifecycle management. Här är vår expertis och långa erfarenhet mycket relevant och applicerbar för kunden och vi är mycket stolta över att få hjälpa kunden med vår expertis och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

Ledningen i Diadrom bedömer att ramavtalet är strategiskt viktigt.
 
* Diadrom systems AB är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ).