DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för andra kvartalet 2021

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det andra kvartalet 2021 kommer att uppgå till mellan 1,4 – 1,5 MSEK, jämfört med det negativa resultatet på -1,4 MSEK motsvarande period 2020.
 
Det högre resultatet förklaras av en fortsatt stark efterfrågan, vilket lett till en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat under kvartalet. Detta ska jämföras med läget för motsvarande period 2020 då bolaget drabbades av stora konsultneddragningar hos kund pga. den pågående COVID-19-pandemin som resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin (se pressmeddelande publicerat 2020-07-06 13:00 CET).
 
Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden april – juni 2021.  Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 27 augusti 2021.
 
Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.
 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Göteborg den 8 juli 2021

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676–4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00