DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för fjärde kvartalet 2020

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,7 – 2,1 MSEK vilket bolaget bedömer är högre än marknadens förväntningar.

I föregående kvartalsrapport förutsåg bolaget att resultatet för det fjärde kvartalet förväntades bli lägre jämfört med motsvarande period 2019 (1,6 MSEK).

Det högre resultatet förklaras av en gynnsam kombination av bolagets stora omställningar med fokus på kostnadseffektivitet, tillsammans med högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat.
Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms bokslutskommuniké för 2020. Bokslutskommunikén kommer enligt plan att publiceras den 12 mars 2021.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.