DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för första kvartalet 2021

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det första kvartalet 2021 kommer att uppgå till mellan 1,9 – 2,0 MSEK, jämfört med 1,4 MSEK motsvarande period 2020.

Det högre resultatet förklaras av en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat. 

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 14 maj 2021. 

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 
 
Göteborg den 7 april 2021 
Carl Johan Andersson, VD 
Diadrom Holding AB (publ) 
Org nr 556676–4857 
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg 
Tel: 031-774 11 00