DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för tredje kvartalet 2020

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 
Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli negativt för det tredje kvartalet 2020 och uppgå till mellan -0,2 MSEK och +/-0 MSEK, jämfört med 2,3 MSEK motsvarande period 2019, som dock var ett ovanligt bra kvartal jämfört med tidigare år. Det lägre resultatet förklaras framförallt mot bakgrund av stora konsultneddragningar hos kund pga. den pågående COVID-19-pandemin som resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin.
 
“Regelverket gör gällande att vi måste vinstvarna när skillnaden mot motsvarande kvartal föregående år avviker väsentligt. Men mot bakgrund av den snabba inbromsningen och de stora omställningar vi gjort under kvartal två och tre anser jag att vi kommer att göra ett bra kvartal tre. Det arbetet har krävt stora insatser och starkt engagemang av medarbetare och ledning.” säger VD Carl Johan Andersson.
 
Diadrom har nu en ny organisation som är anpassad för det mer osäkra marknadsläge som nu råder. Förutsättningarna för tillväxt på sikt är dessutom fortsatt goda då Diadroms fokusområde, som är diagnostik av Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering), är högaktuellt i och med den snabba utvecklingen inom elektrifiering och nya fordonsplattformar med allt mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans (ADAS).
 
Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden juli – september 2020. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 23 oktober 2020.
 
Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.
 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
Göteborg den 25 september 2020
 
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676–4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.