Diadrom Holding AB (publ) omfattas av neddragningar hos kund i spåren av den pågående COVID-19-pandemin

 

Diadrom har idag fått informationen av AB Volvo att de kommer att genomföra permitteringar av sin personal i sex till tio veckor.

 

I samband med detta har Diadrom informerats om att samtliga konsultavtal avslutas omgående och att tre större pågående projekt pausas tillsvidare. Totalt omfattas 21 medarbetare och i nuläget är det för tidigt att göra en rimlig bedömning av effekterna om hur detta kommer att påverka bolagets intäkter och resultat.

 

Bolaget avser att återkomma med mer information när bolaget har fastställt hur stor påverkan kan komma att bli kommande kvartal.

 

Göteborg den 20 mars 2020

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 20:30

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se