Diadrom Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Diadrom Holding ABs (publ) årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://diadrom.se/investor-relations/#financial-reports

Årsstämma planeras att hållas på torsdag den 24 mars 2022 kl. 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.