Diadrom Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Diadrom Holding ABs (publ) årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://diadrom.se/investor-relations/#financial-reports

Årsstämman planeras att hållas på torsdag den 30 mars 2023 kl. 15:00. Vänligen notera att årsstämman kommer att hållas i Diadroms nya kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.