Diadrom Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Diadrom Holding ABs (publ) årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://diadrom.se/investor-relations/#financial-reports.

Årsstämman planeras att hållas på tisdagen den 26 mars 2024 kl. 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.