Diadrom Holding AB (publ) varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av COVID-19

Ledningen i Diadrom Holding AB (publ) har idag beslutat att varsla 25 tjänster om uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av COVID-19.

 

Ledningen har tagit detta beslut mot bakgrund av stora förändringar i beläggningssituationen efter det att en nyckelkund pausat samtliga projekt med hänvisning till COVID-19, för mer information se pressmeddelande daterat 2020-03-20.

 

Utöver detta har ytterligare en nyckelkund beslutat att dra ner beläggningsgraden från 100% till 60% för sex pågående konsultuppdrag.

 

Med anledning av rådande omständigheter behöver bolaget omgående anpassa verksamheten genom minskning av personalstyrkan, både med permanenta och temporära åtgärder.

 

Diadroms pågående åtgärder omfattar i huvudsak:

  • Indragen aktieutdelning beslutat på Diadrom Holding AB (publ) årsstämma den 23 mars 2020, för mer information se kommuniké årsstämma 2020 daterat 2020-03-23
  • Översyn och kontroll av alla kostnader, inköp samt kundfordringar
  • Avslut av alla provanställningar
  • 25 tjänster varslas på grund av arbetsbrist
  • Se över framtida implementering av korttidsarbete för cirka 30 tjänster med stöd av statliga stödinsatser – där en stor del av de varslade tjänsterna ingår

 

Diadroms finansiella ställning är mycket stark och de aktuella åtgärderna ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya situationen samtidigt som man ökar satsningen på de egna produkterna.

 

Göteborg den 24 mars 2020

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org. nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 14:30.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se