Diadrom Holding AB (publ) – VD och delar av ledningsgruppen köper aktier av fyra storägare

VD i Diadrom Holding AB (publ), Carl Johan Andersson, har förvärvat 70 000 aktier i Diadrom och delar av ledningsgruppen har förvärvat ytterligare 25 000 aktier. De fyra säljande ägarna var AB Apprecia (Frederik Kämmerer och Fredrik Ljungberg), Henrik Kristensen, Henrik Fagrell och Per Dahlberg.

”Det känns mycket glädjande att Diadroms VD gör en såpass stor investering i bolaget – en investering som gör Carl Johan till en av de större ägarna i bolaget,” säger Henrik Fagrell, styrelseordförande i Diadrom Holding AB, och fortsätter ”Det känns också glädjande att fler i ledningsgruppen ökar på sina innehav”.

Göteborg den 9 september 2020
 
Henrik Fagrell, Styrelseordförande
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00