Diadrom Holding: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2018

 • Omsättningen uppgick till 17,3 (17,0) Mkr en ökning med 0,3 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (2,8) Mkr en ökning med 0,3 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 18,0 (16,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,1 (2,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (2,1) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,32 (0,29) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 58 st vilket är 1 st färre än senaste kvartalsslut och 4 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

HELÅRET 2018 (JANUARI – DECEMBER)

 • Omsättningen uppgick till 57,8 (61,6) Mkr, en minskning med 3,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,2 (9,5) Mkr en minskning med 2,3 Mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,4 (15,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 7,2 (9,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (7,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 0,76 (1,00) kr
 • Antalet anställda vid periodens utgång var 58 (54) st

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Verksamheten har hittills under 2019 inga väsentliga händelser att rapportera
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 14 mars 2019 en utdelning om 0,60 (0,90) kr per aktie

 

ÅR 2018 I KORTHET

2018 var ett på många sätt händelserikt och utmanande år. Omställningen inom automotive mot allt mer aktivt förarstöd och elektrisk drivlina fortsatte med full kraft där Diadrom vann flera spännande uppdrag med anknytning till den här utvecklingen. Året kantades också av projekt- och medarbetaromställningar. Ett av projekten råkade ut för hårdvaruproblem hos en underleverantör, vilket skapade förseningar och merkostnader (pressrelease, oktober 7, 2018). Hög konkurrens om medarbetare gjorde det ovanligt utmanande att behålla medarbetare. Detta är naturligtvis tråkigt, men det är ett resultat av att Diadrom utbildar och anställer duktiga medarbetare som kunder och andra företag finner högst eftertraktade.

Våra medarbetare är, som sagt, mycket eftertraktade i den nu pågående omställningen inom automotive. Det har lett till en hög personalomsättning under året, där upp till 1 av 4 medarbetare som har börjat sin framgångsrika karriär hos oss på Diadrom lämnade företaget för att ersättas av nya talangfulla kollegor. Rekrytering är en resurskrävande process då det måste bli rätt för båda parter och där bägge parter måste ta tiden att lära känna varandra. Till det tillkommer inskolningsperioder och uppdragsallokering, som alltid påverkar beläggningen negativt. Den höga personalomsättningen har därför påverkat oss negativt under året och var en bidragande orsak till minskningen i omsättning, resultat och rörelsemarginal jämfört med föregående år. För att motverka detta framåt sätts ett ökat fokus på medarbetarfrågor under 2019.

Diadrom firade även stora framgångar under 2018. Vi lyckades attrahera ett stort antal nya talanger, och växte under året från 54 till 58 medarbetare. Under andra halvåret var säljaktiviteten mycket hög och vi träffade flera potentiella kunder, både inhemska och internationella, till våra tjänster och produkter än under någon annan sexmånadersperiod. Detta ledde till att Diadrom under hösten fick flera nya uppdrag och kunde meddela marknaden om två nya produktaffärer inom diagnostik av Autotech (pressrelease, oktober 5, 2018). Den ena affären baserades på produkten Diadrom Dolphin och var mot en världsledande underleverantör av system för aktiv fordonssäkerhet. Den andra affären baseras på produkterna Diadrom DCS och Diadrom Dolphin som var mot kinesiska HIKVISION – en världsledare underleverantör inom kamerasystem.

UTDELNING

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 14 mars 2019 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,60 kr per aktie (föregående år 0,90 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen utgör en ordinarie utdelning om 0,60 (0,80) kr per aktie. Ingen extra utdelning föreslås årsstämman den 14 mars 2019, att jämföra med föregående år då en extra utdelning på 0,10 kr per aktie beslutades. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2018 publiceras den 1 mars 2019 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Önskas ett eget exemplar av årsredovisningen skicka ett mail till info@diadrom.semed adressuppgifter.

Årsstämma är planerad till 14 mars 2019 kl 15.00 (se dagens separata kallelse).

Delårsrapport perioden januari – mars 2019 publiceras den 26 april 2019.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil

Göteborg den 14 februari 2019

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36