Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förstärker inom försäljning och affärsutveckling av konsult- och produktaffären

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av tjänster och produkter inom diagnostik av Autotech, förstärker med en ny säljare för konsultaffären. Dessutom förstärks produktledningen för utveckling och marknadsföring av bolagets produkter inom inbyggd mjukvara. Denna satsning görs för att skapa tydlighet och bättre fokus på konsult- respektive produktaffären internt, samt förenkla för kunden att förstå Diadroms erbjudande av tjänster och produkter för diagnostik av Autotech.

Vår nya säljare Kristoffer Edvardsson kommer att fokusera på försäljning och kundbearbetning samt affärsutveckling av konsultaffären.

Vice VD Viktor Eliasson kommer även fortsatt att vara övergripande ansvarig för försäljning och kundbearbetning samt affärsutveckling av konsult- och produktaffären med ett ökat fokus på bolagets produkter inom inbyggd mjukvara.

"Jag är mycket nöjd över vår satsning med rekrytering av Kristoffer Edvardsson som ny säljare för konsultaffären och att vi samtidigt kan öka fokus på bolagets produkter. Jag är övertygad om att denna satsning kommer att stärka Diadroms erbjudande till alla våra kunder." säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

Göteborg den 9 januari 2020

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se