Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för andra kvartalet 2020

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli negativt för det andra kvartalet 2020 och uppgå till mellan -0,8 MSEK och -0,6 MSEK, jämfört med 2,1 MSEK motsvarande period 2019.

Det lägre resultatet förklaras framförallt mot bakgrund av stora konsultneddragningar hos kund pga. den pågående COVID-19-pandemin som resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin.

Företaget förutser även en fortsatt svag efterfrågan under andra halvåret 2020 och resultatet för dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.  

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden april – juni 2020. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 28 augusti 2020.

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Göteborg den 28 maj 2020
Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 15:15.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  www.diadrom.se