Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för första kvartalet 2020

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre resultat för det första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

 

Ledningen bedömer att rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,4-1,5 MSEK, jämfört med 2,4 MSEK motsvarande period 2019.

 

Det lägre resultatet förklaras framförallt mot bakgrund av stora konsultneddragningar hos kund i kombination med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt som ett resultat av den pågående COVID-19-pandemin.

 

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 24 april 2020.

 

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 25 mars 2020

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 18:00.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  www.diadrom.se