DIADROM SÄKRAR SIN FÖRSTA LICENSAFFÄR INOM CYBERSÄKERHET

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvaruföretag inom Diagnostik av Autotech, är stolta att meddela att vi har framgångsrikt tecknat den första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Detta är ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms produktaffär i den fortsätta utvecklingen av att erbjuda innovativa lösningar.

Affären utgör en tilläggsbeställning till BCS Automotive Solutions, på cirka 300 000 kr för licensen.

Diadrom Encrypt är en kraftfull cybersäkerhetslösning med en inbäddad mjukvarukomponent som specifikt skyddar styrenheter i fordon. Genom att implementera Diadrom Encrypt i fordonens elektroniska styrenheter (ECU) kan man säkerställa en hög nivå av cybersäkerhet och skydda mot potentiella externa hot.

Denna första licensaffär inom cybersäkerhet är en viktig milstolpe för Diadrom. "Vi är stolta över att ha ingått denna licensaffär för Diadrom Encrypt", säger Carl Johan Andersson, VD för Diadrom. "Det bekräftar vår tekniska expertis och vår förmåga att leverera pålitligt skydd för styrenheter i fordon."

Viktor Eliasson, vice VD och ansvarig för Diadrom Software, kommenterar betydelsen av Diadrom Encrypt för Automotive-industrin" Det växande cyberhotet mot fordonssektorn, samt ISO-standarden 21434 Road vehicles — Cybersecurity engineering, ställer krav på nyskapande lösningar för att skydda fordonets styrenheter. Diadrom Encrypt tillhandahåller en nödvändig cybersäkerhetslösning som kommer att bidra till att garantera säkerheten och integriteten för fordonsdata. Detta kommer att stärka konsumenternas tillit till bilindustrin och stödja tillväxten och utvecklingen av intelligenta, säkra fordon och ”the software defined vehicle”."

För mer information om Diadrom Encrypt och deras cybersäkerhetslösningar för styrenheter i fordon, besök https://diadrom.se/diadrom-encrypt/.