Diadrom: Satsning för ökad tillväxt inom produktaffären

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) har beslutat om en dedikerad satsning för att accelerera tillväxten i bolagets produktaffär.

Det pågår en snabb digitalisering av fordonsindustrin. Mjukvarukomponenter definierar i allt större uträckning ett fordons egenskaper och efterfrågan på avancerade mjukvaruprodukter för både fordon och omgivande system har ökat kraftigt de senaste åren.

Diadrom har under flera år utvecklat och sålt mjukvaruprodukter till fordonsindustrin. Satsningen innebär ett ökat fokus på produktaffären som kommer att drivas i dotterbolaget Diadrom Software AB. Diadroms försäljningschef Viktor Eliasson kommer att leda produktsatsningen och tillträda som VD för Diadrom Software AB den 1 januari 2024. Produktaffären kommer därefter att särredovisas i Diadrom Holdings kvartalsrapporter.

”Vi ser en växande efterfrågan på avancerad mjukvara inom Autotech. Behovet av våra tjänster har ökat de senaste åren, men vi har även gjort allt fler produktaffärer. Genom denna satsning på produktaffären hoppas vi kunna accelerera tillväxten inom detta segment. Viktor Eliasson, som kommer att leda produktsatsningen, har djup kunskap inom Autotech och ett stort nätverk inom området. Det gör honom till en mycket lämplig VD för vår produktaffär”, säger Fredrik Ljungberg, styrelseordförande i Diadrom Holding AB (publ).

”Jag är mycket stolt och glad över förtroendet att leda Diadroms produktsatsning och jag ser goda möjligheter att växa affären och öka lönsamheten”, säger Viktor Eliasson.