Diadrom utökar samarbetet med Volvo Personvagnar

Diadrom har i flera år haft Volvo Personvagnar som en av sina viktigaste kunder och fördjupar nu samarbetet ytterligare genom ett större åtagande inom diagnostik.

Diadrom Holding AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Diadrom Systems AB erhållit en affär inom diagnostik och datakommunikation från Volvo Personvagnars enhet för forskning och utveckling (FoU). Projektet är ett helhetsåtagande som avser utveckling och integrering av ny funktionalitet för diagnostik och datakommunikation. Värdet av det enskilda uppdraget är i nuläget inte av väsentlig storlek men det innebär en fördjupning av samarbetet med Volvo Personvagnar som är av stor vikt för Diadrom.

-"Vi är mycket glada över att fördjupa vårt FoU-samarbete inom diagnostik med Volvo Personvagnar. Projektet ligger precis inom vår nisch och vi är stolta över att Volvo Personvagnar ger oss detta förtroende." säger Henrik Fagrell, VD för Diadrom. 

Eyer Fondkommission AB (telefon +46 31 761 22 30 alt. www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 24 maj 2012

Henrik Fagrell, VD
Diadrom Holding AB (publ)