Diadrom utvecklar diagnostiksystem för Saab’s RBS 70 NG

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ) har tillsammans med Saab AB, affärsområde Dynamics, utvecklat ett diagnostiksystem för RBS 70 NG Sight, som är en nyckelkomponent i nästa generation av det framgångsrika robotsystemet RBS 70 (RBS 70 NG). Systemet heter OBELISK och är ett PC-baserat system och kommer användas genom produktens hela livscykel

För Saabs kunder är den totala kostnaden för inköp och underhåll (Total Cost of Ownership –TCO) en viktig urvalsfaktor vid val av leverantör. Tack vare avancerade diagnostiksystem kan kunden tillsammans med Saab utveckla helt nya underhållslösningar, vilket resulterar i markanta sänkningar av LivsCykel-Kostnaden (LCC).

 

”OBELISK är ett bra exempel på hur viktigt det är att ta in krav på diagnostik redan i designfasen för att kunna erbjuda effektiv hantering av produkten under hela dess livscykel.

Det är inspirerande att vi fått förtroendet att utveckla OBELISK för Saab; ett av Sveriges viktigaste högteknologiska bolag. I utvecklingen av OBELISK har vi dragit nytta av vår industriella erfarenhet inom diagnostik och hantering av avancerade produkter. Vi ser en tydlig utveckling inom industrin mot större investeringar i diagnostiksystem för avancerade produkter, exempelvis i form av tillståndsbaserat underhåll och fjärrtjänster”, säger Henrik Fagrell, VD, Diadrom.

 

”Redan tidigt i utvecklingsstadiet av RBS 70 NG nyttjade vi Diadroms kunskap vilket har varit mycket värdefullt. Tillsammans har vi sedan utvecklat konceptet vidare till färdig produkt. Vi ser en stor nytta av OBELISK såväl internt inom Saab som för våra kunder. OBELISK är ett mycket effektivt verktyg för att hantera produkten över hela livscykeln och en viktig del av vår förmåga att erbjuda innovativa lösningar på kundens utmaningar” säger Lars Liljegren, Saab’s projektledare för utvecklingen av RBS 70 NG.

 

Ledningen i Diadrom bedömer att affären med Saab är strategiskt viktig.

 

Eyer Fondkommission AB (telefon +46 31 761 22 30 alt. www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

Göteborg den 13 september 2011

 

Henrik Fagrell, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: +46 31 774 11 00, Fax: +46 31 774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon +46 733 31 11 10.

 

Om Diadrom

Diadrom är ett ledande IT-bolag inom diagnostik av högteknologiska produkter. Diagnostik är ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Genom att agera på denna marknad med ett nischat erbjudande skall Diadrom växa organiskt under god lönsamhet. Diadrom grundades år 1999 och är listat på NASDAQ OMX First North.