Diadrom visar upp produkten Diadrom Dolphin vid konferensen Vehicle Electronics and Connected Services

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande konsult- och systemleverantör inom diagnostik av Autotech, kommer att visa upp produkten Diadrom Dolphin vid konferensen Vehicle Electronics and Connected Services, Göteborg 9-10 maj.

Under förra årets konferens visades Diadrom Dolphin för verifiering av kamerafunktioner. I år demonstreras en lösning för verifiering av en bildskärm (Center Stack Display) som utvecklats tillsammans med LG Electronics för slutkunden China Euro Vehicle Technology AB (CEVT).

"En modern personbil har idag flera bildskärmar som står för en majoritet av interaktionen med föraren. Utvecklingen går mot allt större skärmar, med allt högre upplösning, vilket möjliggör en ännu högre funktionstillväxt. Funktionsverifiering i kritiska system är ofta en tidskrävande och kostsam process. Med Diadrom Dolphin minskar vi i de flesta fall tidsåtgång och kostnader med mer än trefjärdedelar, till glädje för alla inblandade", säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom

Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 9 maj 2016

Henrik Fagrell

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är listat på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) är ett global ledande och teknologisk innovationsföretag inom hemelektronik, mobilkommunikation och hushållsapparater, med 82 000 anställda på 119 platser runt om i världen. www.lg.com

China Euro Vehicle Technology AB, CEVT, är ett utvecklingscenter för framtidens bilar inom Geely Group. CEVT täcker in alla aspekter på utveckling av passagerarbilar – från den totala arkitekturen, framdrivning och drivlinjekomponenter till top hat-teknik samt fordonets yttre design. CEVT har för närvarande mer än 1 700 anställda och växer snabbt. Företaget finns i Göteborg, Trollhättan och Cixi i Kina. www.cevt.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08.00