Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande: Kommuniké årsstämma 2019 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

I pressmeddelandet utskickat den 14 mars 2019, kl 18.00 har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Göteborg den 15 mars 2019

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857
Första Långgatan 19,
413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: 
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se