Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) föreslår utdelning vid årsstämma tisdagen den 26 mars 2024

Att föreslå årsstämma den 26 mars 2024 att av bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,75 kr per aktie (föregående år 1,30 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen utgör en ordinarie utdelning om 0,75 (1,10) kr per aktie. Ingen extra utdelning föreslås årsstämman den 26 mars 2024, att jämföra med föregående år då en extra utdelning på 0,20 per aktie beslutades. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

Göteborg den 21 februari 2024

Fredrik Ljungberg, Styrelseordförande
Diadrom Holding AB (publ)
Org nr 556676-4857
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00