Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) rekommenderar att förslaget om extra utdelning avslås mot bakgrund av utbrottet av COVID-19

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) rekommenderar att förslaget om extra utdelning avslås mot bakgrund av utbrottet av COVID-19

 

Flertalet storägare i Diadrom Holding AB (publ) har kontaktat bolagets styrelse med uppmaningen att dra tillbaka förslaget om extra utdelning, mot bakgrund av COVID-19 och den osäkerhet som följer på grund av de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa virusets spridning.

 

Efter övervägande har styrelsen, på ett extrainsatt styrelsemöte, beslutat att rekommendera aktieägarna att på årsstämman ej bifalla det i kallelsen framlagda förslaget om en extra utdelning om 0,10 kr per aktie.

 

Göteborg den 17 mars 2020

 

Henrik Fagrell, Styrelseordförande

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, Styrelseordförande Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 15:45.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se